Russian Poetry in Translations

last updates 2020-02-17: Eduard Bagritsky — «So sweetly enervated I, by silence and by dreams...», Afanasy Fet — «Babochka (Butterfly)», Vladimir Mayakovsky — «Treating Horsies Nice», Alexander Blok — «In the choir of a church a young girl was singing...», Afanasy Fet — «Distinctive on earth of all things that exist...», Osip Mandelshtam — «I’m cold. The season of transparence, Spring...», «In transparent Petropolis we will leave only bone...», «In transparent Petropolis we all will die...», «From a fearful height, a wandering light...», «Petropolis Dying», Marina Tsvetaeva — «So many have been swallowed up and perished...», Nikolay Tikhonov — «The Wind», 2020-02-16: Afanasy Fet — «Suspecting not yours, but a prompted reply...», «Portents», «Butterfly», 2020-02-14: Կոնստանտին Սիմոնով — «Սպասիր ինձ», Ալեքսանդր Պուշկին — «Ծաղիկը», Բորիս Պաստեռնակ — «Համլետ», Ֆյոդոր Տյուտչև — «Հանդիպեցի քեզ: Եվ ողջ ապրածս...», Աննա Ախմատովա — «Մուսան», Միխայիլ Լերմոնտով — «Ձանձրալի է, տխուր և ձեռք մեկնող չկա...», Աննա Ախմատովա — «Քսանմեկն է: Երկուշաբթի: Ու գիշեր...», Իննոկենտի Աննենսկի — «Աշխարհների մեջ», Ալեքսանդր Բլոկ — «Այս հողեղեն գնդի վրա դառնահակ...», Բելլա Ախմադուլինա — «Իմ փողոցով, ահա, քանի՜ տարի արդեն...», Վալերի Բրյուսով — «Հայերին», Bella Akhmadulina — «I`m fond of the old speech...», Բելլա Ախմադուլինա — «Հնամյա ոճն է ինձ հրապուրում...», Աննա Ախմատովա — «Սպիտակ գիշերին», «Ամեն օր նոր ու անսովոր ես դու...».