Mikhail Isakovsky

Poems by Mikhail Isakovsky

1938

1942

1944

1945

1948

in german

Michail Issakowski, gedichte (deutsch)

1948

in bulgarian

Михаил Исаковски, стихотворения (български)

1945

in ukrainian

Михайло Ісаковський, вірші (українська)

1945

>