Anna Akhmatova

Anna Akhmatova

in french

Anna Akhmatova (français)

in spanish

Anna Ajmátova (español)

in italian

Anna Achmatova (italiano)

in croatian

Ana Ahmatova (hrvatski)

in portuguese

Anna Akhmátova (português)