Μαρίνα Τσβετάγιεβα
Της Άννας της χρυσόστομης πασών των Ρωσιών...

Της Άννας της χρυσόστομης πασών των Ρωσιών
Λόγος εξιλαστήριος, -
Άνεμε, τη φωνή μου πήγαινε
Και να ετούτη τη βαριά μου αναπνοή.

Μίλησε μας, καμένε ουρανέ,
Για τα μάτια που απ’ τον πόνο είναι μαύρα,
Για την ήρεμη βαθιά υπόκλιση
Στη μέση του χρυσαφένιου χωραφιού.

Σε ανεμοδαρμένη ύψη,
Βρίσκεσαι ξανά !
Εσύ! Ανώνυμε,
Πήγαινε την αγάπη μου
Στην Άννα τη χρυσόστομη πασών των Ρωσιών.

____
Από ένα ποιητικό κύκλο αφιερωμένο στην Άννα Αχμάτοβα που έγραψε η Μαρίνα Τσβετάγιεβα τον Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 1916

Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης

Марина Цветаева
Ахматовой. 9. Златоустой Анне — всея Руси...

9

Златоустой Анне — всея Руси
Искупительному глаголу, —
Ветер, голос мой донеси
И вот этот мой вздох тяжёлый.

Расскажи, сгорающий небосклон,
Про глаза, что черны от боли,
И про тихий земной поклон
Посреди золотого поля.

Ты в грозовой выси
Обретённый вновь!
Ты! — Безымянный!
Донеси любовь мою
Златоустой Анне — всея Руси!

____
Ахматовой. 1. О, Муза плача, прекраснейшая из муз!..
Ахматовой. 2. Охватила голову и стою...
Ахматовой. 3. Ещё один огромный взмах...
Ахматовой. 4. Имя ребёнка — Лев...
Ахматовой. 5. Сколько спутников и друзей!..
Ахматовой. 6. Не отстать тебе! Я — острожник...
Ахматовой. 7. Ты, срывающая покров...
Ахматовой. 8. На базаре кричал народ...
Ахматовой. 9. Златоустой Анне — всея Руси...
Ахматовой. 10. У тонкой проволоки над волной овсов...
Ахматовой. 11. Ты солнце в выси мне застишь...
Ахматовой. 12. Руки даны мне — протягивать каждому обе...

Стихотворение Марины Цветаевой «Ахматовой. 9. Златоустой Анне — всея Руси...» на греческом.
(Marina Tsvetaeva in greek).