Nyikolaj Gumiljov
Hiéna

Ahol a Nílus hömpölyög az éjben,
Hol csak madár jár és csapong a lepke,
A bûnös, ám csodás királyi némber
Alussza síri álmát, elfeledve.

Káprázatot hint szét a sûrü éj a
Vidéken, kárhozott szirén a holdja,
S jõ sápatag ködökben egy hiéna,
Barlang-vacokból elõlopakodva.

Otromba és dühödt minden nyögése,
Nézése csüggeteg, baljóslatú, vad,
S ijesztõ fogsora fenyegetése
Rózsás-fehér márványlapján a sírnak.

«Tekints reám, hold, ostobák szerelme,
S ti csillagok, ti karcsú látomások,
S te ében Nílus, vizeid terelve,
S ti pillangók, madárrajok, virágok!

Nézzétek mind, a szõrzetem hogy áll föl,
Szememben mily gonosz tûz lángja gyullad!
Nem vagyok-é ugyanolyan királynõ,
Mint az, aki e kövek alatt szunnyad?

A szíve telve volt csalással, és a
Szemöldöke, ha felvonta, halált szórt.
Akárcsak én, hiéna volt, hiéna,
Éppúgy megrészegült a vér szagától.»

Ijedt kutyák vonítanak az éjben,
A kunyhóban gyerek zokog, s az apja,
A fellah felriad, s komor dühében
Vad ostorát a szögrõl leakasztja.

István Baka

Николай Гумилёв
Гиена

Над тростником медлительного Нила,
Где носятся лишь бабочки да птицы,
Скрывается забытая могила
Преступной, но пленительной царицы.

Ночная мгла несет свои обманы,
Встает луна, как грешная сирена,
Бегут белесоватые туманы,
И из пещеры крадется гиена.

Ее стенанья яростны и грубы,
Ее глаза зловещи и унылы,
И страшны угрожающие зубы
На розоватом мраморе могилы.

«Смотри, луна, влюбленная в безумных,
Смотрите, звезды, стройные виденья,
И темный Нил, владыка вод бесшумных,
И бабочки, и птицы, и растенья.

Смотрите все, как шерсть моя дыбится,
Как блещут взоры злыми огоньками.
Неправда ль, я такая же царица,
Как та, что спит под этими камнями?

В ней билось сердце, полное изменой,
Носили смерть изогнутые брови,
Она была такою же гиеной,
Она, как я, любила запах крови».

По деревням собаки воют в страхе,
В домах рыдают маленькие дети,
И хмурые хватаются феллахи
За длинные, безжалостные плети.

Стихотворение Николая Гумилёва «Гиена» на венгерском.
(Nikolay Gumilev in hungarian).