Fjodor Tjuttjev
Silentium

О göm dig i dig själv och göm
i dig var känsla och var dröm!
Låt dem gå upp i själens blå
och ner igen som stjärnor gå
på nattens himmels mörkblå stig:
gläd dig däråt, var tyst och tig!

Det som ditt hjärta djupast bär,
det som din tanke innerst är,
utav en annan aldrig ägs,
och lögn blir varje ord som sägs.
Gå tyst till källans rand din stig,
släck där din törst, var tyst och tig!

Blott i dig själv att leva lär!
Ett världssystem du finner där,
och tankars sfärmusik du hör,
som dagens yttre brus blott stör.
Se dina tankars himmelsstig,
hör deras sång, var tyst och tig!

Översatt av Göran Lundberg

Фёдор Тютчев
Silentium!

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.

Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..

Стихотворение Фёдора Тютчева «Silentium!» на шведском.
(Fyodor Tyutchev in swedish).