Aleksandr Blok
Het tij der zorgen is geweken...

3

Het tij der zorgen is geweken.
De levensroep verliest aan kracht.
De zwartfluwelen winden spreken
Over het leven dat mij wacht.

Zal 'k in een ander land ontwaken,
Niet in dit schemerig gebied?
Zal ik weemoedig zuchten slaken
Om het bestaan dat ik verliet?

Wie schenkt mij 't leven? Wie uit velen,
Een Dogenzoon of een vazal,
Mag op een nacht de sponde delen
Van wie mijn moeder worden zal?

Boeit eens met tedere canzonen
Hij, die mijn vader wordt, misschien
't Hart van een Venetiaanse schone
En zal hij dan mijn komst voorzien?

Is als ik in de stad der Dogen
Het prille leven binnenkom,
Het eerste wonder voor mijn ogen
De bronzen leeuw op zijn kolom?

Wat zingen de gedempte snaren?
Droomt gij al, moeder, hoe g' uw kind
Met vrome sluiers zult bewaren
Voor ijzige lagunewind?

Nee! Al wat is en was blijft leven!
Wat ik aan dromen heb bedacht
Wordt door het tij teruggedreven,
Verdwijnt in de fluwelen nacht!

Werkgroep Slavistiek Leiden

Александр Блок
Слабеет жизни гул упорный...

3.

Слабеет жизни гул упорный,
Уходит вспять прилив забот.
И некий ветр сквозь бархат черный
О жизни будущей поет.

Очнусь ли я в другой отчизне,
Не в этой сумрачной стране?
И памятью об этой жизни
Вздохну ль когда-нибудь во сне?

Кто даст мне жизнь? Потомок дожа,
Купец, рыбак, иль иерей
В грядущем мраке делит ложе
С грядущей матерью моей?

Быть может, венецейской девы
Канцоной нежной слух пленя,
Отец грядущий сквозь напевы
Уже предчувствует меня?

И неужель в грядущем веке
Младенцу мне — велит судьба
Впервые дрогнувшие веки
Открыть у львиного столба?

Мать, что́ поют глухие струны?
Уж ты мечтаешь, может быть,
Меня от ветра, от лагуны
Священной шалью оградить?

Нет! Всё, что есть, что было, — живо!
Мечты, виденья, думы — прочь!
Волна возвратного прилива
Бросает в бархатную ночь!

____
1. С ней уходил я в море...
2. Холодный ветер от лагуны...
3. Слабеет жизни гул упорный...

Стихотворение Александра Блока «Слабеет жизни гул упорный...» на голландском.
(Alexander Blok in dutch).