Alexander Blok
Natt, gata, apotek och lykta...

Natt, gata, apotek och lykta,
ett dimmigt sken och — ingenting.
Och tiden går, och sekler flykta,
men kvar står livets slutna ring.

En dör — från början en skall börja
i samma evigt gamla lek:
natt, bro, kanal och isig sörja
och gata, lykta, apotek.

Översatt av Göran Lundberg

Александр Блок
Ночь, улица, фонарь, аптека...

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

Умрёшь — начнёшь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Стихотворение Александра Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека...» на шведском.
(Alexander Blok in swedish).