Александър Блок
Забравен блясък виждам аз...

Забравен блясък виждам аз,
разграничавам мигновено
цигулки и различно пеене.
И този нисък, гръден глас

със който моята любима
отвърна ми на любовта.
Познал го бих на край света
в тез дни на хали зимни,

когато тихо, без следа
изтече миналото. Страсти
на някой друг напомнят, да...
напомнят ми за щастието.

Красимир Тенев

Александр Блок
Я вижу блеск, забытый мной...

Я вижу блеск, забытый мной,
Я различаю на мгновенье
За скрипками — иное пенье,
Тот голос низкий и грудной,

Каким ответила подруга
На первую любовь мою.
Его доныне узнаю
В те дни, когда бушует вьюга,

Когда былое без следа
Прошло, и лишь чужие страсти
Напоминают иногда,
Напоминают мне — о счастьи.

Стихотворение Александра Блока «Я вижу блеск, забытый мной...» на болгарском.
(Alexander Blok in bulgarian).