Vladimir Majakovski
Conclusie

Liefde leeft
tegen mijlen
en wrijvingen op,
getest
getoetst
herijkt.
Ik steek mijn vers als twee rijmvingers op
en zweer —
ik heb lief
in trouw die nimmer bezwijkt.

Marko Fondse

Владимир Маяковский
Вывод

Не смоют любовь
ни ссоры,
ни вёрсты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!

Стихотворение Владимира Маяковского «Вывод» на голландском.
(Vladimir Mayakovsky in dutch).