Vladimir Majakovski
Niet te doen

't Is alléén niet te doen —
ik verplaats geen piano
(dus van een brandkast
blijf ik te meer af).
En als ik piano
of brandkast
niet aan kan,
hoe kan ik mijn hart dan aan
als jij het me weergaf?
Bankiers weten — ook niet dom:
‘Wij zijn zó welgesteld,
zakken te kort kom je —
dus in de kluis dat geld.
'k Heb in jou
mijn liefde —
— schat in de kluis dus —
verstopt
en dartel
nu rond als een Croesus.
En als ik
nu echt eens een heel dolle zin heb,
dan neem ik een glimlach op,
halve
of minder zelfs,
en verbras in één nacht
met andere vriendinnen
een roebel of wat van dat lyrische wisselgeld.

Marko Fondse

Владимир Маяковский
Невозможно

Один не смогу —
не снесу рояля
(тем более —
несгораемый шкаф).
А если не шкаф,
не рояль,
то я ли
сердце снёс бы, обратно взяв.
Банкиры знают:
«Богаты без края мы.
Карманов не хватит —
кладём в несгораемый».
Любовь
в тебя —
богатством в железо —
запрятал,
хожу
и радуюсь Крезом.
И разве,
если захочется очень,
улыбку возьму,
пол-улыбки
и мельче,
с другими кутя,
протрачу в полно́чи
рублей пятнадцать лирической мелочи.

Стихотворение Владимира Маяковского «Невозможно» на голландском.
(Vladimir Mayakovsky in dutch).