Vasili Zjoekovski
Wraakneming

Een knecht pleegt verraad en doodt zijn paladijn:
de schelm is jaloers en wil zelf ridder zijn

De moord wordt gepleegd in het holst van de nacht,
het lijk in diep water tot zinken gebracht.

De snoodaard doet sporen en plaatwerken aan
en trekt op het paard van zijn heer snel zijn baan.

Hij rept zich te paard naar de brug die hij kiest,
het paard stribbelt tegen, het steigert en briest.

Hij spaart met zijn sporen het paardenvlees niet –
het razende ros werpt de schurk in de vliet.

Die tracht uit het water te komen – geen nood,
het loodzware pantserwerk wordt hem zijn dood.

Arie Van Der Ent

Василий Жуковский
Мщение

Изменой слуга паладина убил:
Убийце завиден сан рыцаря был.

Свершилось убийство ночною порой —
И труп поглощен был глубокой рекой.

И шпоры и латы убийца надел
И в них на коня паладинова сел.

И мост на коне проскакать он спешит,
Но конь поднялся на дыбы и храпит.

Он шпоры вонзает в крутые бока —
Конь бешеный сбросил в реку седока.

Он выплыть из всех напрягается сил,
Но панцирь тяжелый его утопил.

Стихотворение Василия Жуковского «Мщение» на голландском.
(Vasily Zhukovsky in dutch).