Nikolajus Gumiliovas
Žodis

Kai virš šio pasaulio, tik nužiesto,
Dievas lenkės veidu pavydžiu,
Žodžio burtai trupindavo miestą,
Saulę sustabdydavo žodžiu.

Neišskleisdavo sparnų erelis,
Baikščiai glaustės žvaigždės prie delčios,
Kai danguj kaip rožinė liepsnelė
Plaukė žodis virš erdvės tuščios.

O grubiai gyvybei buvo skaičiai,
Kaip naminiai tvarto gyvuliai,
Nes prasmes slapčiausias esmei skaisčiai
Tikslūs skaičiai atveria giliai.

Gėrio ginklais blogį nugalėjęs
Patriarchas su žila barzda,
Garso išsakyt nepanorėjęs,
Braižė smėly skaičių kažkada.

Bet užmiršom mes, kad žodis vienas
Gelbsti mus nuo rūpesčių visų,
Jono Evangelijoje Dievas
Buvo žodis, tariamas balsu.

Jam žabangas ir ribas mes tiesėm,
Priešpastatę gamtą kaip vaikai,
Ir, kaip bitės avilio griuvėsiuos,
Bjauriai dvokia žodžių palaikai.

Gintaras Patackas
(Nikolay Gumilev`s site)

Николай Гумилёв
Слово

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому, что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Стихотворение Николая Гумилёва «Слово» на литовском.
(Nikolay Gumilev in lithuanian).