Nikolaj Gumiljov
Africká noc

Přišla půlnoc. Neprostupné temno.
V řece jenom odraz měsíce.
Za řekou je hlučno jako ve dne,

šumí tábor, hoří hranice.

Komu budou patřit zítra z rána

tato místa? Jim anebo nám?
Jim pomáhá v boji černý kámen,

a nám zlatý křížek — talisman.

Obcházím zas pahorky i jámy,

věci zde — tam muly postavím.
V tomto divném kraji na Sidamo

není stromů, nedaří se jím,

Radost pomyslit: Když zvítězíme,

— málokdo nám dosud odolal —

cesta, která jako had se vine

po pahorcích, rozběhne se dál.

Jestli zítra dravé vlny Uebi

poslední můj vzdech snad zachytí,

mrtev uzřím ohnivého boha
s černým bohem v nebi válčiti.

Marie Marčanová
(Nikolay Gumilev`s site)

Николай Гумилёв
Африканская ночь

Полночь сошла, непроглядная темень,
Только река от луны блестит,
А за рекой неизвестное племя,
Зажигая костры, шумит.

Завтра мы встретимся и узнаем,
Кому быть властителем этих мест.
Им помогает черный камень,
Нам — золотой нательный крест.

Вновь обхожу я бугры и ямы,
Здесь будут вещи, мулы тут;
В этой унылой стране Сидамо
Даже деревья не растут.

Весело думать: если мы одолеем, —
Многих уже одолели мы, —
Снова дорога желтым змеем
Будет вести с холмов на холмы.

Если же завтра волны Уэби
В рев свой возьмут мой предсмертный вздох,
Мертвый, увижу, как в бледном небе
С огненным черный борется бог.

Стихотворение Николая Гумилёва «Африканская ночь» на чешском.
(Nikolay Gumilev in czech).