Fjodor Tjutčev
Ah, s kakvom nježnošću i čežnjom zaljubljeni...

Ah, s kakvom nježnošću i čežnjom zaljubljeni
Tvoj pogled žudno topio se na njemu!
Zanijemjela si… nijema kao opaljeni
U Božjeg groma plamenu.

Od te punine čuvstva, predana toj sreći
Sva kloneš, srhom suze su prolivene…
I sišao je san nepomućeni dječji
Na trepavice svilene —

Uz njegove se ruke pripila ti glava
I nježnije od majke, on te ljuljao…
Stišavao se jecaj, već i dah je ravan,
I tih se san prišuljao.

A danas… Da se tada desilo da sanjaš
Budućnost, što je za nas dvoje nastala,
Probudio bi tebe jauk očajanja,
Il' zanavijek bi zaspala.

Radomir Venturin

Фёдор Тютчев
С какою негою, с какой тоской влюбленный...

С какою негою, с какой тоской влюбленный
Твой взор, твой страстный взор изнемогал на нем!
Бессмысленно-нема... нема, как опаленный
Небесной молнии огнем, —

Вдруг от избытка чувств, от полноты сердечной,
Вся трепет, вся в слезах, ты повергалась ниц...
Но скоро добрый сон, младенческо-беспечный,
Сходил на шелк твоих ресниц —

И на руки к нему глава твоя склонялась,
И, матери нежней, тебя лелеял он...
Стон замирал в устах... дыханье уровнялось —
И тих и сладок был твой сон.

А днесь... О, если бы тогда тебе приснилось,
Что́ будущность для нас обоих берегла...
Как уязвленная, ты б с воплем пробудилась —
Иль в сон иной бы перешла.

Стихотворение Фёдора Тютчева «С какою негою, с какой тоской влюбленный...» на хорватском.
(Fyodor Tyutchev in croatian).