Autograph of Bulat Okudzhava

Bulat Okudzhava. Potion of the danish prince
Bulat Okudzhava. Potion of the danish prince