Autograph of Anna Akhmatova

Anna Akhmatova. They wiped your slate...
Anna Akhmatova. They wiped your slate...