Anna Ahmatova
Mă gândeam: săraci suntem, n-avem nimic...

Mă gândeam: săraci suntem, n-avem nimic.
Dar când am prins a pierde una după alta,
Încât fiece zi ne devenea
Una de pomenire,
Începurăm a-nălţa cântări
Despre dărnicii dumnezeişti
Şi încă despre fosta noastră bogăţie.

Leo Butnaru

Анна Ахматова
Думали: нищие мы, нету у нас ничего...

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так, что сделался каждый день
Поминальным днем, —
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

Стихотворение Анны Ахматовой «Думали: нищие мы, нету у нас ничего...» на румынском.
(Anna Akhmatova in romanian).
>