Ana Ahmatova
Ja osmjehivati se prestah...

Ja osmjehivati se prestah,
Ledeni vjetar usne studi,
Zauvijek jedne nade nesta,
Jedna se pjesma opet budi.
Tu pjesmu dat ću da je blate,
Bez svakog osjećaja ljutnje.
Koliko stradanja i patnje
Duši od ljubavne je šutnje.

Radomir Venturin

Анна Ахматова
Я улыбаться перестала...

Я улыбаться перестала,
Морозный ветер губы студит,
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.
И эту песню я невольно
Отдам на смех и поруганье,
Затем что нестерпимо больно
Душе любовное молчанье.

Перевод стихотворения Анны Ахматовой «Я улыбаться перестала...» на хорватский.
>