Anna Akhmatova
Xin đừng vò nát thư em...

Xin đừng vò nát thư em
Hãy kiên nhẫn đọc đến cùng, nghe anh
Làm người xa lạ không đành
Vật vờ trên bước đường anh, chán rồi!

Đừng ngờ, buồn, giận...anh ơi!
Bởi anh mãi mãi là người của em
Chẳng còn...cô bé lọ lem
Chẳng là cô tiểu...tu trên sân chùa!

Giản đơn mặc áo vải thô
Đi giày vẹt gót...sớm trưa thường ngày
Như xưa, siết chặt vòng tay
Vẫn kinh hoàng...với mắt này mở to.

Xin anh đừng xé, đừng vò
Cũng xin đừng có dối lừa khóc than
Hành trang nghèo túng anh mang
Một phần đáy túi hãy dành cho thư...

Nguyễn Văn Nhàn‎

Анна Ахматова
Ты письмо мое, милый, не комкай...

Ты письмо мое, милый, не комкай.
До конца его, друг, прочти.
Надоело мне быть незнакомкой,
Быть чужой на твоем пути.

Не гляди так, не хмурься гневно,
Я любимая, я твоя.
Не пастушка, не королевна
И уже не монашенка я —

В этом сером будничном платье,
На стоптанных каблуках…
Но, как прежде, жгуче объятье,
Тот же страх в огромных глазах.

Ты письмо мое, милый, не комкай
Не плачь о заветной лжи
Ты его в твоей бедной котомке
На самое дно положи.

Перевод стихотворения Анны Ахматовой «Ты письмо мое, милый, не комкай...» на вьетнамский.
>