Ալեքսանդր Պուշկին
Ծաղիկը

Ահա մի ծաղիկ, թոշնած ու հին,
Անբույր մի ծաղիկ, գրքում դրված:
Եվ նորեն մտքիս նավակն անթի
Երազիս թևով մղվեց առաջ...

Ե՞րբ, որտե՞ղ ծաղկեց, ո՞ր գարնանը,
Երկա՞ր է ապրել, ո՞վ գլխատեց,
Ծանո՞թն էր արդյոք, թե՞ օտարը,
Ո՞վ այս գրքի մեջ նրան փակեց...

Ջերմ հանդիպումի՞ հուշ է արդյոք,
Թե՞ բաժանումի` հավատազուրկ,
Տառապա՞նք է սիրո մի անամոք,
Թե՞ պուրակում գտած աշնան մասունք...

Ապրու՞մ են մինչ հիմա, Նա, ապրու՞մ է,
Կորցրե՞լ են իրար, դարձա՞ն մի տուն,
Թե՞ հանդիպման հուշը դեռ անտուն է,
Ինչպես ծաղկաթերթն այս անհրապույր...

Ս. Մալխասյանը

Александр Пушкин
Цветок

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:

Где цвёл? когда? какой весною?
И долго ль цвёл? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положён сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?

И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

Стихотворение Александра Пушкина «Цветок» на армянском.
(Alexander Pushkin in armenian).