Alexandr Puškin
Utrhačům Ruska

Co hlaholí vás hlas, vy mluvčí všeho světa?
A proč má stará Rus být vaší kletbou kleta?
Co pobuřuje vás? Zdaž ruch, jenž Litvou proudí?
Soud smlčte! Slovanů to spor jest plemenný,
spor dávný, domácí, jim losem souzený, —
váš rozsudek ho nerozsoudí!
    Již dlouho ta dvě plemena
    se nepřátelí jako vrazi,
    a často, bouř kdy vzlícena,
    tu my — tu oni shýbli vazy.
    Kdo umdlí v nerovném tom boji:
    zda věrný Rus, či pyšný Lech?
    Zda ruské moře slávské zdroje spojí?
    Či vyschne? — Otázka to všech!
    Ó nechte nás! Co psáno krví ryzí,
    jste nečetli z desk oněch dějinných;
    vy nechápete, vám je cizí
    vznik zápasů těch rodinných;
    vám Kreml náš ni Praga ničím není;
    jen svůdně oslňuje vás
    ta smělost zoufalců, to zápolení —
    a v nenávisti máte nás…
    A proč jen? Odpovězte: za to-li,
    že v Moskvy ssutinách jsme v plameni
    vzdor kladli toho mocné svévoli,
    jímž vy jste byli v strachu zkroceni?
    Či Rus že modlu v niveč povalila,
    tu metlu říší všech, jak čacký bohatýr,
    a krví svou že vykoupila
    Evropy volnost, čest a mír?
Jste hrozni řečí svou, — kde však je skutek vidný?
Či nemá starý rek, ač na svém loži klidný,
již sil, by nasadil svůj bodák na pokus?
Či cara ruského již bezmocné je slovo?
Či jest nám s Evropou se svářit vnovo?
Či vítězit již odvykl si Rus?
Aneb jest málo nás? Od Permi do Tauridy,
od chladných Finských skal až v úpal do Kolchidy,
    od Kremlu pozdvižených věžic
    až po Kytajské stěny lem,
    srst ocelovou třpytně ježíc,
    zdaž nepovstane ruská zem?
    Nuž vyšlete sem v horovaní
    své syny, hanci protivní;
    dost místa pro ně v ruské pláni,
    a necizí jim hroby v ní.

Eliška Krásnohorská

Александр Пушкин
Клеветникам России

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

        Уже давно между собою
        Враждуют эти племена;
        Не раз клонилась под грозою
        То их, то наша сторона.
        Кто устоит в неравном споре:
        Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
        Оно ль иссякнет? вот вопрос.

        Оставьте нас: вы не читали
        Сии кровавые скрижали;
        Вам непонятна, вам чужда
        Сия семейная вражда;
        Для вас безмолвны Кремль и Прага;
        Бессмысленно прельщает вас
        Борьбы отчаянной отвага —
        И ненавидите вы нас…

        За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
        Мы не признали наглой воли
        Того, под кем дрожали вы?
        За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
        И нашей кровью искупили
        Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
        Иль нам с Европой спорить ново?
        Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
        От потрясенного Кремля
        До стен недвижного Китая,
        Стальной щетиною сверкая,
        Не встанет русская земля?..
        Так высылайте ж к нам, витии,
        Своих озлобленных сынов:
        Есть место им в полях России,
        Среди нечуждых им гробов.

Стихотворение Александра Пушкина «Клеветникам России» на чешском.
(Alexander Pushkin in czech).