Aleksandr Blok
Rusia

Outra vez, coma nos anos dourados,
Tres correas gastadas se sacoden,
E atóanse os radios pintados
Nos carrís esboroados...

Rusia, esmoleira Rusia,
Para min as túas isbás grises,
Para min as túas cantigas de vento
Son como as primeiras bágoas do amor!

Non podo sentir mágoa de ti
E a miña cruz con prudencia levo...
Ao meigo que queiras
Entrega a túa arrebatadora beleza!

Deixa que te seduza e te engane,
Non vas desaparecer, nin perecer,
E só a inquedanza velará
Os teus fermosos trazos...

Ben, e que? Unha inquedanza máis,
Unha bágoa fai o río máis ruidoso,
Mais ti es a mesma: bosque e campo,
E un pano da cabeza colorido ata as cellas...

E o imposible faise posible,
E o camiño longo faise lixeiro,
Cando brilla ao lonxe do camiño
A ollada fuxidía baixo o pano,
Cando resoa con cautelosa tristeza
O xordo cantar dun cocheiro!..

Lourenzo Maroño, Elena Sherevera

Александр Блок
Россия

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, —
Как слезы первыя любви!

Тебя жалеть я не умею,
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Ну, что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

Стихотворение Александра Блока «Россия» на галисийском.
(Alexander Blok in galician).