Nikolay Zabolotsky
În mijloc de panou prins în caldarâm...

În mijloc de panou prins în caldarâm
El văzu la picioare
Floare de acuarelă
Cu petalele pe moarte.
Ea stătea nemişată
În albul zilei amurg,
Ca şi chipul tău oglindit
În sufletul meu.

Leo Butnaru

Николай Заболоцкий
Посредине панели...

Посредине панели
Я заметил у ног
В лепестках акварели
Полумёртвый цветок.
Он лежал без движенья
В белом сумраке дня,
Как твоё отраженье
На душе у меня.

Стихотворение Николая Заболоцкого «Посредине панели...» на румынском.
(Nikolay Zabolotsky in romanian).