Nikolay Zabolotsky
Arta

Copacul creşte, amintind anume
De-o naturală colonadă de lemn.
De la ea pornesc membrele
Îmbrăcate-n frunze rotunde.
Adunarea unor astfel de arbori
Alcătuieşte-un crâng sau o pădure.
Dar definiţia pădurii inexactă e,
Dacă-i să te referi doar la aspect formal.

Voluminosul trup al vacii,
Sprijinit pe patru terminaţii,
Încoronat de-un cap ce-aduce a biserică
Şi cu două coarne (ce seamănă cu luna
În primul ei pătrat),
De-asemenea ar fi de ne-nţeles,
Ar rămâne mister de nepătruns,
Dacă am uita de-a ei menire
Pe harta vieţuitoarelor din lume.

Casă, acaret de ţară,
Alcătuită ca un cimitir de arbori,
Închegată ca o colibă din cadavre,
Parcă un pavilion din răposaţi, –
Cui dintre vieţuitori i-i accesibilă,
Dacă am uita de omul
Care a cioplit-o şi înălţat-o?
Omul, domnitorul planetei,
Domnul pădurilor de lemne,
Împăratul cărnii de vacă,
Sabaothul casei cu două niveluri, –
El şi planeta conduce,
El şi pădurea doboară,
El şi vacile le taie,
Dar nu poate cuvinte a spune.

Dar eu, un om cam uniform ce sunt,
Dusei la gură lung fluier strălucitor
Şi când suflai în el, supuse respiraţiei,
Cuvintele zburară-n lume, devenind obiecte.

Terciul vaca mi-l fierbea,
Copacul basme îmi citea,
Iar moartele căsuţe ale lumii
Săltau, săreau, ca şi cum ar fi fost vii.

Leo Butnaru

Николай Заболоцкий
Искусство

Дерево растет, напоминая
Естественную деревянную колонну.
От нее расходятся члены,
Одетые в круглые листья.
Собранье таких деревьев
Образует лес, дубраву.
Но определенье леса неточно,
Если указать на одно формальное строенье.
Толстое тело коровы,
Поставленное на четыре окончанья,
Увенчанное хромовидной головою
И двумя рогами (словно луна в первой четверти).
Тоже будет непонятно,
Также будет непостижимо,
Если забудем о его значенье
На карте живущих всего мира.
Дом, деревянная постройка,
Составленная как кладбище деревьев,
Сложенная как шалаш из трупов,
Словно беседка из мертвецов, —
Кому он из смертных понятен,
Кому из живущих доступен,
Если забудем человека,
Кто строил его и рубил?
Человек, владыка планеты,
Государь деревянного леса,
Император коровьего мяса,
Саваоф двухэтажного дома, —
Он и планетою правит,
Он и леса вырубает,
Он и корову зарежет,
А вымолвить слова не может.
Но я, однообразный человек,
Взял в рот длинную сияющую дудку,
Дул, и, подчиненные дыханию,
Слова вылетали в мир, становясь предметами.
Корова мне кашу варила,
Дерево сказку читало,
А мертвые домики мира
Прыгали, словно живые.

Стихотворение Николая Заболоцкого «Искусство» на румынском.
(Nikolay Zabolotsky in romanian).
>