Nikolai Rubtsov
Cứ mỗi sớm dầm trong sương móc...

Cứ mỗi sớm dầm trong sương móc,
Hoa nở kìa! Ôi đẹp làm sao!
Nhưng rồi hoa bị phạt bằng lưỡi hái,
Tôi cứ băn khoăn — tên hoa gọi thế nào?

Rồi ngày tháng trôi qua, như thể
Điều bí huyền dần được hé ra:
Thật kỳ lạ và vô cùng êm dịu,
Hoa có tên “Ánh mắt của An-na”

Tạ Phương


Цветы

По утрам умываясь росой,
Как цвели они! Как красовались!
Но упали они под косой,
И спросил я: — А как назывались? —
И мерещилось многие дни
Что-то тайное в этой развязке:
Слишком грустно и нежно они
Назывались — «анютины глазки».

Перевод стихотворения «Цветы» на вьетнамский.
>