Teffi
Liefdesrequiem

Mijn liefde ging dood, werd begraven...
Een wade van smart heeft haar zacht
bedekt en haar leden omwonden
met paarlende traanzeeëndraad.
Zij kreeg van het moede verstand
een uitvaart, langdurig en...
en lang las de ziel haar gebed,
vroeg kalmte en vrede voor haar...
Eeuwig gedenken aan u!
Eeuwig bij mij in het hart!
Een stroom van gedachten vol rouw,
een zwarte begrafenisstoet,
mijn hart zonder rede, begrip,
het weende en klopte voor haar...
Mijn liefde is dood en begraven...
Vergeten ligt breeduit en zwaar
voorgoed als een zerk op haar graf...
Stil maar, vergeet haar nu maar!
Eeuwig gedenken aan u!
Eeuwig bij mij in mijn hart!

Arie Van Der Ent

Тэффи
Реквием любви

Мою хоронили любовь...
Как саваном белым тоска
Покрыла, обвила ее
Жемчужными нитями слез.
Отходную долго над ней
Измученный разум читал,
И долго молилась душа,
Покоя прося для нее...
    Вечная память тебе!
    Вечная — в сердце моем!
И черные думы за ней
Процессией траурной шли,
Безумное сердце мое
Рыдало и билось над ней...
Мою схоронили любовь.
Забвенье тяжелой плитой
Лежит на могиле ее...
Тише... Забудьте о ней!
    Вечная память тебе!
    Вечная — в сердце моем!

Стихотворение Тэффи «Реквием любви» на голландском.
(Nadezhda Lokhvitskaya-Teffi in dutch).