Μαρίνα Τσβετάγιεβα
Αν η ψυχή γεννήθηκε με φτερούγες...

Αν η ψυχή γεννήθηκε με φτερούγες –
Τι να της κάνουν τα παλάτια – τι να της κάνουν τα φτωχικά!
Τι να της κάνει ο Τζέγκινς Χαν και η Ορδή του!
Δύο εχθρούς έχω στον κόσμο τούτο,
Δυο δίδυμους, αχώριστα – ενωμένους:
Την πείνα των πεινασμένων και τη χορτασιά των χορτάτων!

Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης

Марина Цветаева
Если душа родилась крылатой...

Если душа родилась крылатой —
Что ей хоромы и что ей хаты!
Что Чингисхан ей — и что — Орда!
Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно-слитых:
Голод голодных — и сытость сытых!

Стихотворение Марины Цветаевой «Если душа родилась крылатой...» на греческом.
(Marina Tsvetaeva in greek).
>