Autograph of Anna Akhmatova

Anna Akhmatova. The high vault is bluer...
Anna Akhmatova. The high vault is bluer...