Andrej Voznesenskij
Goya

Jag: Goya!
Ögonhålens granatgropar gröpte fienden ut
                                        vid sin galopp över slagfältet.
Jag: gråten.
Jag: gråsnön,
krigets, de brinnande städernas stämma,
                                        i det första krigsårets snö.
Jag: grymma hungern.
Jag: galgen
där den hängda gungade som en klocka
                                        över det nakna torget...
Jag: Goya!
O, gröna
vinklasar: vedergällning! Som granater mot väster —
                                        jag: den objudne gästens aska!
Och i himlens minnestavla har jag naglat fast stjärnor
som grovspik.
Jag: Goya.

Översatt av Hans Björkegren

Андрей Вознесенский
Гойя

Я – Гойя!
Глазницы воронок мне выклевал ворон,
слетая на поле нагое.
Я – Горе.

Я – голос
Войны, городов головни
на снегу сорок первого года.
Я – Голод.

Я – горло
Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой…
Я – Гойя!

О, грозди
Возмездья! Взвил залпом на Запад –
я пепел незваного гостя!
И в мемориальное небо вбил крепкие звезды –
Как гвозди.

Я – Гойя.

Стихотворение Андрея Вознесенского «Гойя» на шведском.
(Andrei Voznesensky in swedish).